හිත නොරිදවා සමාව ගන්නේ මෙහෙමයි

කිසිදිනෙක වැරැද්දක් නොකළ අයෙක් නැත. කිසිදිනෙක කිසිවෙකු නිසා හිත නොරිදවා ගත් අයෙකු ද නොමැත. නමුත්, සෑම…

සෝමාලියාවට කොරෝනා ආධාර රැගෙන ගිය ගුවන් යානයක් අනතුරට පත්වේ

සෝමාලියාවේ කොවිඩ් නයින්ටීන් වසංගත තත්ත්වයෙන් පීඩාවට පත්වූවන් සඳහා ආධාර රැගෙන යමින් සිටි ගුවන් යානයක් අනතුරට ලක්වීමෙන්…