හිත නොරිදවා සමාව ගන්නේ මෙහෙමයි

කිසිදිනෙක වැරැද්දක් නොකළ අයෙක් නැත. කිසිදිනෙක කිසිවෙකු නිසා හිත නොරිදවා ගත් අයෙකු ද නොමැත. නමුත්, සෑම…

විශ්‍රාම වැටුප වසර 4න් දෙන්න – මන්ත්‍රීන් කතානායකගෙන් ඉල්ලයි

පාර්ලිමේන්තු මන්තී‍්‍රවරයකුට විශ‍්‍රාමික වැටුප් හිමිකම් ලැබීමේ සේවා කාලය වසර පහක් විය යුතු වුවද එය වසර හතර…

රාජ්‍ය දේපල දේශපාලනයට යොදා ගන්නා බව පැෆරල් කියයි

ආණ්ඩුවේ දේශපාලන පක්ෂවලට අයත් අපේක්ෂකයා විසින් නෛතික තත්ත්වයන් නොතකා රාජ්‍ය දේපල දේශපාලන ව්‍යාපාරය වෙනුවෙන් යොදා ගන්නා…