පොදු අපේක්ෂකයා ලෙස ඉදිරිපත් වීම ගැන චම්පික කට අරී

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදී පොදු අපේක්ෂකයා ලෙස ඉදිරිපත් වීම සම්බන්ධයෙන් හා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා තරඟ කිරීම සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය චම්පික රණවක මහතා අද මාධ්‍යට අදහස් දැක්වුවා.

අදාළ වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *