“භූ විද්‍යා කාර්යාංශය හොර ගුහාවක්” ද යන්න සොයන්න ඇමතිගෙන් කමිටුවක්

භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශයේ අක්‍රමිකතා සොයා බැලීමට විශේෂ ත්‍රිපුද්ගල කමිටුවක් පත් කර තිබෙනවා. “භූ විද්‍යා කාර්යාංශය හොර ගුහාවක්”

Read more

කොරෝනා නිසා යථාර්තයක් වූ  පොතක් වසර 15කට පසු මුද්‍රණය කරයි

ස්කොට්ලන්ත ගත් කතුවරයෙක් වන Peter May විසින් රචිත “Lockdown” නම් මෙම කෘතිය ගෝලීය වසංගත තත්ත්වයක් පාදක කර ගනිමින් රචිත ග්‍රන්ථයක්

Read more

ජනාධිපතිවරුන් තනන බැසිල් රෝහණ රාජපක්ෂ

මේ පරාජයේ වගකීම මම බාර ගන්නවා. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා පැරදුනේ මම නිසා නම් එතුමාව නැවත බලයට ගේන වගකීමත් මම බාරගන්නවා.

Read more