හිත නොරිදවා සමාව ගන්නේ මෙහෙමයි

කිසිදිනෙක වැරැද්දක් නොකළ අයෙක් නැත. කිසිදිනෙක කිසිවෙකු නිසා හිත නොරිදවා ගත් අයෙකු ද නොමැත. නමුත්, සෑම මිනිසෙකුම පාහේ සිදු වූ

Read more

“මට ජීවත් වෙන්න තියෙන්නේ තවත් මාස 12 ක් විතරයි.. මරණයට කළින් එක හීනයක් හැබෑ කරගන්නම ඕනා”

අපි හිතන පතන දේවල් සැබෑ වෙන්නේ කලාතුරකින්. හීන හැමදේම බොඳ වෙන අවස්ථාත් මොන තරම්නම් මේ ජීවිත ඇතුලේ තියෙනවද..? Please follow

Read more