මලික්, මාරපන ඇමතිධූරවලින් දොට්ට – රංගෙට, රාධාක්‍රිෂ්නන්ට කැබිනට් ධූර?

කැබිනට් අමාත්‍යධුර හා අමාත්‍යංශ විෂය පථයන් කිහිපයක වෙනසක් කිරීමට ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන තීරණය කර ඇති බව එජාප ආරංචි මාර්ග වාර්තා

Read more