ජනපති හා හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ඝාතන කුමන්ත්‍රණය පිළිබඳ කරුණු මාධ්‍යට හෙළි කිරීමට එරෙහිව අධිකරණයෙන් වාරණයක්

ජනාධිපතිවරයා හා හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ යන මහත්වරු ඝාතනය කිරීමට කුමන්ත‍්‍රණය කළැයි කියන සිද්ධියට අදාළ කිසිදු තොරතුරක් මාධ්‍ය වෙත

Read more