නව ආණ්ඩුකාරවරුන් 5ක් දිවුරයි – ශාන්ත බණ්ඩාරට, පේෂලට, හිස්බුල්ලාට තනතුරු අහිමි වෙයි

නව පළාත් ආණ්ඩුකාරවරුන් පස් දෙනෙකු අද (04) ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්හ. Please follow and like us:

Read more