ධම්මික පෙරේරාගේ ප්‍රතිරූපය ගොඩනැගීමේ කැම්පේන් එක දෙරණ ට්‍රයිඇඩ් ආයතනයට (Exclusive)

ධම්මික පෙරේරා යනු ශ්‍රී ලංකාවේ සාර්ථකම ව්‍යාපාරිකයා බව අවිවාදයෙන් යුක්තව සියලු දෙනා පිළිගනී. එමෙන්ම ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ වාර්තාවන කෝටිපති ලැයිස්තුවේ

Read more