වාලම්පුරියෙන් රටක් රවටා කෝටිපතියෙකු වූ නමෝ නාරායන කීර්ති අත්අඩංගුවට

ජනතාවට සෞභාග්‍ය උදාකරදෙන බව පවසමින් වාලම්පුරි අළෙවිකර ජනතාව මුලා කළ නමෝ නාරායන මධ්‍යස්ථානයේ අධිපති කීර්ති දිසානායක අද (07) පොලිස් අත්අඩංගුවට

Read more