මහින්ද රාජපක්ෂ විපක්ෂ නායක කාර්යාලය නොමැතිව ධූරයේ වැඩ බාර ගනී

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද නෙළුම් මාවත ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පක්ෂ මූලස්ථානයේදී විපක්ෂ නායකධූරයේ වැඩ බාරගෙන තිබෙනවා. Please

Read more