ජනාධිපතිවරයාගේ මානසික තත්ත්වය හොයන්න ගිය අයට වැඩ වරදී – ලක්ෂයක නඩු ගාස්තු ගෙවන්නත් අධිකරණයෙන් නියෝග

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේනගේ මානසික තත්ත්වය පරීක්ෂා කිරීමේ නඩු කටයුත්තක් ආරම්භ කරන මෙන් පොලිස්පතිවරයාට නියෝගයක් නිකුත් කරන මෙන් ඉල්ලා ගොනු කර

Read more