මීළඟ යුධ හමුදාපති ගැන ඉඟියක් – රටක් ආදරේ කරන හමුදා නිලධාරියෙක්

ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාවේ මාණ්ඩලික ප්‍රධානි වශයෙන් මේජර් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පත්කර ඇති බව යුද හමුදාව නිවේදනය කළ අතර ජනාධිපති

Read more