මහින්ද විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ රාජකාරි අරඹයි

විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා කොළඹ මාර්කස් ප්‍රනාන්දු මාවතේ පිහිටි විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේදී මීට සුළු මොහොතකට පෙර සිය රාජකාරි කටයුතු

Read more

මහින්ද රාජපක්ෂ විපක්ෂ නායක කාර්යාලය නොමැතිව ධූරයේ වැඩ බාර ගනී

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද නෙළුම් මාවත ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පක්ෂ මූලස්ථානයේදී විපක්ෂ නායකධූරයේ වැඩ බාරගෙන තිබෙනවා. Please

Read more