එජාප මන්ත්‍රී හේෂා අධිකරණය මග හරී, අත්අඩංගුවට ගන්නැයි අධිකරණයෙන් නියෝග

මුදල් වංචාවක් කළැයි පවතින නඩුවක් සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයේ පෙනී නොසිටි එක්සත් ජාතික පක්ෂ රත්නපුර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හේෂා විතානගේ මහතාට ඇඹිළිපිටිය

Read more