විධායකය අහෝසි කිරීම රනිල්ගේ යෝජනාවක් බවට මෛත්‍රී සාක්ෂි පෙන්වයි

විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීම පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට හදිසි කැබිනට් හමුවක් කැඳවීමට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා කටයුතු කිරීමත් පසුව විධායක

Read more

හදිසි කැබිනට් රැස්වීම 3ට, විධායකය අහෝසි කරන්න රනිල් මෛත්‍රී සාකච්ඡාවක්!

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී අද පස්වරුවේ විශේෂ කැබිනට් හමුවක් පැවැත්වීමට නියමිත බව කැබිනට් අමාත්‍යවරුන්ට දන්වා තිබේ. Please follow and like us:

Read more